Personvernerklæring

Personopplysningene som blir gitt på barnasvalg.no blir lagret kryptert og helt adskilt fra stemmegivningen, og slettes etter at valget er gjennomført.

Hvilke personopplysninger ber vi om og hvordan behandler vi disse dataene?  

Navn: Navnet fungerer som en inngangsbillett til stemmelokalet. Vi ber om det for å kontrollere at det faktisk er en reell bruker, og ikke noen som vil påvirke valget. Navnet lagres ikke 

Skole: Stemmen din registreres sammen med skolen din, slik at man kan se valgresultatet fra din skole. Men, dersom det er færre enn femti elever som stemmer på skolen din, vil ikke resultatet vises. Stemmen din teller likevel I valget, selv om den ikke vises. Vi lagrer navn på skole og stemme sammen. Dette blir lagret på ubestemt tid, men kan ikke kobles til andre opplysninger. 

E-post: Lærerne må oppgi sin e-postadresse for å få tilsendt nøkler. E-postadressen lagres separat slik at hver adresse ikke kan brukes flere ganger. Adressene slettes når valget er gjennomført. 

Telefonnummer: Vi ber om telefonnummer for å kunne sende deg en SMS med nøkkel for å identifisere deg på stemmesiden. Vi lagrer en skjult og sikret versjon av telefonnummret ditt frem til valget er avsluttet, slik at man bare kan stemme én gang per telefonnummer 

Feide-ID: Vi ber om Feide-ID som en identifikasjon på at det er en reell bruker, og ikke noen som vil påvirke valget. Feide-ID'en blir kryptert og lagret for at du ikke skal kunne stemme med den flere ganger. Den blir ikke koblet til annen informasjon som oppgis 

 

Personvernerklæring

For å kunne stemme i Barnas Valg, må man legitimere seg via Feide-ID eller bruke en nøkkel man får fra læreren, eller som man mottar på SMS. Når man har legitimert seg via sin Feide-ID eller brukt nøkkel, fungerer dette som en billett inn i stemmelokalet. Dette blir lagret ett sted, mens hva man gjør inne i stemmelokalet blir lagret et helt annet sted. Dermed kan man ikke spore personopplysningene til sensitive opplysninger som krever tillatelse av Datatilsynet. Derimot blir opplysninger om den enkelte barns deltakelse lagret, og dermed gjelder personvernloven. Feide-ID'en blir kryptert og ikke koblet til annen informasjon som oppgis. Informasjon om skole, kommune og fylke som barnet oppgir selv blir ikke koblet sammen med personen, men vil bli koblet sammen med partiet man stemmer på. Vi gjør dette for å kunne lage oversikten over stemmene fra hver enkelt skole, kommune og fylke. Hvis det er færre enn 50 barn som har stemt ved en skole, vises ikke resultatet. Dette har vi gjort for å være sikre på at ikke barn kan identifiseres og kobles til et stemmeresultat med få avgitte stemmer.

 1. Behandlingsansvarlig for Barnas valg er Redd Barna og databehandler er IMEMO og OXX.
 2. Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne gi barn muligheten til å stemme i Barnas Valg, og at stemmegivningen skal være både unik, anonym og sikker.
 3. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er personopplysningsloven og barnekonvensjonen.
 4. For å kunne stemme i Barnas Valg ber vi om noen personopplysninger. Det vil være behandling av navn, Feide-ID, skole, klassetrinn, kommune og fylke. Feide-ID'en krypteres og vil fungere som en billett inn til menyen hvor man oppgir informasjon om skole, kommune og fylke og avgir sin stemme. Derfor vil aldri din personlige Feide-ID bli lagret sammen med stemmegivningen. Navn lagres ikke.
 5. Hvor hentes opplysningene fra? Alle personopplysningene registreres av deltakeren selv.
 6. Det er frivillig å gi fra seg opplysningene? Å stemme under Barnas Valg er frivillig og alle opplysninger er avgitt frivillig.
 7. Opplysningene vil ikke deles med tredjeparter.
 8. Informasjon fra Feide-ID vil kun lagres til valget er over og nødvendig arbeid er utført. Avgitt stemme, samt informasjon om skole, kommune og fylke vil lagres på ubestemt tid.
 9. Hvordan sikres opplysningene? Alle opplysningene ligger sikkert forvart på sikre servere og det er kun autoriserte personer som har tilgang til rådataene.
 10. Nettsiden kjører på https med SSL/sikkerhetssertifikat (trafikken er kryptert).
 11. Redd Barna har gjennomført en DPIA (Vurdering av personvernkonsekvenser/Risikoanalyse) for Barnas Valg og bruk av Feide som innloggingsverktøy.

Har du spørsmål vedrørende Redd Barnas bruk av personopplysninger under Barnas Valg kan du ta kontakt med oss på barnasvalg@reddbarna.no.